Vad vi gör

 

Vi motiverar era medarbetare

Få era medarbetare motiverade att göra det där "lilla extra"

På Insights känner vi igen och värdesätter det unika hos era medarbetare och inspirerar dem att sin fulla potential. Vi hjälper er att skapa en miljö som bygger på förtroende och engagemang.

Vi identifierar vad som är bäst för era medarbetare i syfte att få fram varje individs potential som får dem att göra det där "lilla extra".

Exempel på lösningar:

 

Vi utvecklar ledarskapet

era ledare att leda med passion och integritet och att inspirera sin omgivning att uppnå fantastiska mål - även i tuffa tider

Vi bidrar till att skapa utvecklande ledare och dynamiska, lyhörda team som ger resultat oavsett konjunktur.

Oavsett om ni och ert team har genomgått en stor förändringsprocess eller är på väg in i enkan Insights hjälpa er att nå omedelbar effekt.

Exempel på lösningar:

 

Hur får man säljarna att överträffa sina mål?

Bygg en organisation i värdsklass med säljare som verkligen förstår kundens behov och  era säljteam att överträffa sina mål.

Vi hjälper era säljare att få insikter i sina styrkor och svagheter och hur man anpassar sitt beteende för att bygga förtroende och långsiktiga relationer med kunderna.

En bra säljare är medveten om sina respektive styrkor och svagheter. En toppsäljare känner dessutom igen skillnader hos andra och hur man anpassar sitt beteende för att samspela med dem.

Kunderna har behov, förväntningar och motiv som inte är desamma som de hos säljaren. Våra program och konsulter hjälper era säljteam att utveckla de färdigheter de behöver för att känna igen och anpassa sig till olika beteenden.

Vårt sortiment av produkter är interaktiva och enkla att använda i säljarens vardag. 

Exempel på lösningar:

 

Hur kan effektivare kommunikation ge högre prestationer?

individer och team att hela tiden uppnå höga resultat genom att förbättra relationer med kunder, leverantörer och internt mellan varandra

Vi hjälper er att få ut det mesta av era medarbetare. Vi förbättrar teamwork mellan funktioner, geografiska zoner och genom att värdera mångfald och stärka samarbeten inom organisationen.

Insights produkter och konsulter bidrar till att identifiera och lösa kritiska förhållanden inom er organisation.

Exempel på lösningar:

 

Attrahera, utveckla och behåll talanger

Se omedelbart resultat genom att investera i nya medarbetare redan idag

Genom att investera i era nya medarbetare idag, kommer inte bara morgondagens resultat att förbättras - utan också organisationens framtid: de bästa talangerna kommer att vilja stanna hos er.

Vi kan hjälpa er att utveckla ett Talent Management-program som attraherar de unga topptalangarna och utvecklar dem i er verksamhet.

Exempel på lösningar:

 

Hur får man en mer Agil organisation?

Verksamhetsutveckling i en ständigt föränderlig omvärld

Verksamhetsutveckling genom att uppmuntra förståelse för olika arbetsmetoder och beteendestilar. Vi ger er stöd att skapa flexibla och sammanhängande team som kommer att utvecklas för att klara både dagens och morgondagens utmaningar.

Genom att identifiera såväl styrkor och svagheter kan vi visa er hur man bygger en flexibel organisation där samarbete och innovation blomstrar. Vi hjälper er att identifiera fokusområden för verksamheten och hjälper er att vidta omedelbara åtgärder.

Exempel på lösningar:

 

Insights’ program är:

  1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
  2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
  3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
  4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
  5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media: