Insights Navigator

Kartlägg din utvecklingsresa

Förstå hur du, ditt team eller hela din organisation presterar i förhållande till era nyckeltal. Känn igen styrkeområden och få svar på frågor som annars är svåra att mäta.

 

Insights Navigator är idealisk om du vill:

mäta dina möjligheter och hur relevanta de är för din roll
• utveckla och fokusera på styrkor för din roll
• lära sig hur andra ser dig i din roll
få en tydlig förståelse för styrkor och utmaningar inom ditt team

 

Hur den fungerar

Insights Navigator är ett kraftfullt utvecklingsverktyg som används för att mäta förmåga att prestera i förhållande till nyckeltal. Den kan användas för den enskilde, team eller organisationer för att mäta utvecklingen över tid. Den kan fungera som en kompass för att identifiera var du är, var du vill vara och vad du måste göra för att komma dit du vill.

Utifrån respondenternas kommentarer med hjälp av frågor online får vi fram en heltäckande profil som bedömer förmåga och områden för utveckling. Du kan välja att skapa en Navigator som är anpassad till de kritiska framgångsfaktorerna för ditt företag eller välja från ett utbud av standardiserade profiler för att förbättra effektiviteten i ditt team, säljare eller ledare.

Vart den kan leda:

Insights Navigator kan användas regelbundet för att följa utvecklingen hos individer och team.
• Ge löpande information om utvecklingsområden. Insights Navigator kan öka avkastningen på investeringen för specifika förändringsinitiativ

 

Använda Insights Navigator som del av ett större utbildningsprogram:

Insights Navigator utgör en väsentlig del av Insights erbjudande och bidrar till att göra positiva och varaktiga förändringar för individer, team och organisationer.

 

Exempel på lösningar:

  • Skapa ett högpresterande team: upplev ett program i Teameffektivitet , med Navigator Teameffektivitetsprofil och arbetsboken "Navigering i Teameffektivitet för att hjälpa team att snabbare nå sina mål.
  • Förbättra säljstyrkorna: använd profilen Insights Navigator Sales Effectiveness  tillsammans med Insights Discovery kapitel "Säljeffektivitet" för att öka prestationerna i varje steg i säljprocessen.
  • Utveckla transformational leaders: hehjälpa ledare att mäta sina framsteg över tid genom att använda profilen Insights Navigator Transformerande Ledarskapsprofil  som del av ett ledarskapsprogram.

 

Insights’ program är:

  1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
  2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
  3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
  4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring hos individer.
  5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media:

       

BilagaStorlek
Navigator factsheet v1 2011.pdf448.8 kB