Insights® Discovery

Förstå dig själv och andra

Få en djup insikt om dig själv och dina kolleger. Upptäck dina arbetspreferenser och ditt beteende. Lär om hur man anpassar och samspelar med andra för att skapa starka och effektiva relationer.

 

Insights Discovery är idealisk om du vill:

 • förstå ditt unika "jag"
 • utveckla din kommunikation med andra människor
 • sätta personliga smarta utvecklingsmål - både privat och yrkesmässigt

Hur profilen fungerar

Insights Discovery använder en pedagogisk modell bestående av 4 färger för att förstå en individs unika preferenser. Baserat på svar du gör i ett formulär online mäter vi dina arbetspreferenser. Dina svar genererar en personprofil (preferensprofil) på 22-38 sidor som identifierar dina styrkor och dina utvecklingsområden.

Insights Discovery har sina rötter i den schweiziske psykiatrikern Carl Jung. Systemet utvecklas och valideras löpande av vårt forskarteam för att garantera att det alltid mäter exakt vad det ska mäta och att profilmottagaren får djupa insikter om sig själv.

Se vår kortfilm: Welcome to Insights Discovery

 

Vart det kan leda

Varje Discoveryprofil ger information om individens styrkor och svagheter, kommunikationsstil och bidrag i teamsamarbete. Varje profil innehåller förslag till utvecklingsområden som direkt kan tillämpas i vardagen. Ytterligare kapitel finns för att stödja  kunskap och utveckling inom en rad olika områden.

 • Påbörja ett ledarskaps-eller managementprogram genom att använda "Ledarskapskapitlet"
 • Använda kapitlet "Personlig utveckling" för att sätta upp mål som en del av ett coachingprogram i personlig effektivitet
 • Öka säljares prestationer genom att använda kapitlet "Nycklar till framgångsrik försäljning"
 • Få en djupare förståelse för en jobbkandidat i en rekryteringsprocess genom kapitlet "Intervjufrågor"

Använda Insights Discovery som en del av ett större utbildningsprogram

Insights Discovery är grundstenen i allt vad vi gör. Den enkla grunden i form av fyra färgenergier kan användas för att utveckla skräddarsydda lösningar som möter dina unika affärsbehov.


Exempel på lösningar: 

 • Förbättra kommunikation och samarbete: lär dig hur ditt team, avdelning eller organisation kan arbeta effektivare i ett  program med workshops med Insights Discovery.

 • Förbättra individuell effektivitet: Insights Discovery kan, som en del av ett coachingprogram, användas för att identifiera styrkeområden och hjälpa till att utveckla en skräddarsydd målplanering för varje individ.

 • Utveckla ledare och säljare: använda förståelsen för preferenser för att kartlägga individuella och kollektiva styrkor och affärsmannskap.

 • Ta självinsikten till nästa nivå: Insights Discovery Full Circle är det perfekta komplementet till Discoveryprofilen och ger medarbetare, chefer och kunder möjlighet att ge feedback till en invidivid.

 

Jungianska funktioner och Insights Discovery-systemet i korthet:

Insights Discovery har översatt Jungs attitydinella funktioner till färgenergier för en enklare inlärning:

HavsBlå = Introversion + Tänkande beslutsprocess

EldRöd = Extroversion + Tänkande beslutsprocess

SolGul = Extroversion + Kännande beslutsprocess

SkogsGrön = Introversion + Kännande beslutsprocess

Var och en av de 4 färgenergierna kombineras sedan med Jungs irrationella funktioner: Sinnesförnimmelse och Intuition. Dvs hur vår perception fungerar. Med denna kombination får vi en djupare förståelse genom att gå från 4 färgenergier till 8 grundtyper och vidare till 72 positioner i Insights färghjul och slutligen: den unika individen.

 

Insights Discoverys Färghjul; från 4 färger till 8 grundtyper: Organisatör, Verkställare, Motivatör, Inspiratör, Hjälpare, Stödjare, Samordnare, Observatör  och djupare till 72 positioner i hjulet.

 

Vetenskaplig modell:

Insights Discovery är validerad av British Psycholgy Association som ett psykometriskt verktyg med högsta validitet. Läs mer om BPS utvärdering och även doktorsavhandlingen om Insights Discovery genom att kontakta oss eller gå till vår globala hemsida.

En sammanfattning av doktorsavhandlingen är bifogad längst ned liksom ett exempel på en Insights Discovery personprofil.

 

Insights’ program är:

 1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
 2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
 3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
 4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
 5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media:

       

BilagaStorlek
JohnSmith - 25 Inspirerande motivatör (Klassisk) - 2013 - svensk.pdf2.11 MB
MKT 110 Insights Discovery Validating the System Fact Sheet V1 2009.pdf822.67 kB
Insights och Perception.pdf1020.46 kB