Discovery Full Circle

 

Feedback i 360 grader

 

Hur uppfattar din omgivning dig?

360-profilen Discovery Full Circle är omgivningens skattning av den enskilde profilmottagaren och ger svaret på hur omgivningen uppfattar denna person.

2-12 respondenter fyller i ett frågeschema online på hur de uppfattar personens preferenser. Där Discovery är en självskattning ger Full Circle 360 komplementet med omgivningens svar på samma frågor. Vilken självbild har mottagaren? Vilken bild har omgivningen av personen?

Till profilen hör ett designat program på 1-2 heldagars workshop där deltagarna kan gå i djupet med den feedback de får och hur de kan göra en positiv förändring utifrån den kunskap de får.

Optimal vid feedbackträning mellan medlemmar i ett team där vi använder oss av etablerade psykologiska modeller såsom Johari-fönstret och Insights egen D4-Feedbackmodell:

 

Discovery Full Circle som en del av ett större utbildningsprogram

Insights Discovery är grundstenen i allt vad vi gör. Den enkla grunden i form av fyra färgenergier kan användas för att utveckla skräddarsydda lösningar som möter dina unika affärsbehov. Där Discovery baseras på självskattning utgör Discovery Full Circle den perfekta påbyggnaden med omgivningens feedback på en individ.

 

Insights’ program är:

  1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
  2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
  3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
  4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
  5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media:

       


 

 

Ladda ner PDF Insights Discovery Full Circle (engelska)