Insights Handböcker

 

Insights har under de senaste 20 åren producerat över 300 handböcker inom kommunikation, strategi, sälj och ledarskap. 

Handböckerna fungerar dels som ändamålsenliga för deltagare vid workshops där Insights Discovery personprofil används - och som referenslitteratur efter en utbildning. Övningarna i boken gör också inlärningen så mycket roligare!

 

Handböcker i A4-format på svenska:

 • En Upptäcktsresa
 • Att komma igång
 • Nyckeln till personlig utveckling
 • Psykologin bakom självförståelse
 • Olika personlighetstyper
 • Hur de 8 profilerna fungerar tillsammans
 • Insiktsfulla mål
 • Insikter om påverkan
 • Förstå dina blinda fläckar
 • Motsatser dras till Varandra/din Svåra Person
 • Insights Discovery Profil och Analysrapport
 • Anpassa och samspela
 • Förstå Insights färghjul
 • Introduktion till Discovery Full Circle

Handböcker i A5-format på svenska:

 • Discovery - Resans början...En Introduktion
 • Upptäcktsresa i Teameffektivitet
 • Upptäcktsresa i Säljeffektivitet
 • Navigering i Teameffektivitet

 

 

Insights’ program är:

 1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
 2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
 3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
 4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
 5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media: