Deeper Discovery

Personlig utveckling som leder till genombrott för verksamheten

Frigör individers och teams fulla potential. Med fokus på kompetensutveckling och personlig utveckling går vi bortom Insights Discoverys färgenergier till Jungianska arketyper för att upptäcka en ännu djupare medvetandenivå ...

Se vår video om Deeper Discovery

 

Insights Deeper Discovery är idealisk om du vill:

 1. Bygga på kunskaperna från Insights Discovery och ta nästa steg i din utveckling

 2. Utforska individ, team och ledarskapseffektivitet på ett djupare sätt

 3. Förstärka ett långsiktigt utvecklingsprogram som ger en djupare mening  för varje deltagare

   

Hur det fungerar

Genom att använda ett perspektiv i form av Arketyper på Insights Discovery  (t.ex. Domare, Underhållare, Älskare, Krigare), tar vi individer och team ombord en resa mot ökat självmedvetande.

Med utgångspunkt i den enkla och lättillgängliga modellen för Insights färgenergier är Insights Deeper Discovery en djup, insiktsfull och tankeväckande upplevelse för individer och team.

Precis som med Insights Discovery fyller deltagarna i ett onlineformulär.

Utifrån dessa svar erhålls  en 13 sidor lång personprofil, som utforskar deras förhoppningar och farhågor, och det arv de vill lämna efter sig. Jungianska preferenser mäts och kopplas till arketyper.

Denna naturlig förlängning av Insights Discovery använder det nya färghjulet "Deeper Discovery Wheel" för att hjälpa deltagarna upptäcka sin potential på ett engagerande och minnesvärt sätt och att  tillämpa sin inlärning på arbetsplatsen.

 

Vart det kan leda

 • Individer utvecklar en djup nivå av självförståelse som har potential att förändra deras inställning till livet och arbetet
 • Team finner ett inspirerande syfte och inriktning och lägger stegen på plats för att skapa ett bestående arv
 • Deltagarna förstår vad som driver och motiverar dem och bli mer autentiska och inspirerande som ledare.

 

Insights’ program är:

 1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
 2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
 3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
 4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring hos individer.
 5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media: