Träningsdagar som ackrediterade Insights Discovery Konsulter har tillgång till

Lång Rubrik: 

8 - 9 + 15 - 16 mars 2017 - Öppen Ackreditering  i Insights Discovery

 

26 april 2017 - Keeping it alive
 

17 maj 2017 - Säljeffektivitet

 

19 juni 2017 - Teori, Stress och Individuella återkopplingar

 

20 juni 2017 - Ackreditering Full Circle 

 

29-31 aug - 1 sep 2017 - Ackreditering Insights Discovery 

 

10 okt 2017 - Ledarskapseffektivet

 

11 okt 2017 - Teameffektivitet

 

För mer information och anmälan välkommen att kontakta:

Camilla Hidland, chidland@insights.com073-2313702