Insights Discovery Ackreditering (IDA)

Simplicity and Depth (Enkelhet och Djup) är vårt erbjudande. Insights Discovery har en enkelhet (simplicity) med de 4 färgenergierna och samtidigt ett djup (Depth) i systemet: individuell utveckling kan ske även på djupet- vilket skapar högre motivation hos de som deltar i ett utvecklingsprogram – oavsett om det är personlig utveckling, ledarskap, säljträning eller teamutveckling.

Insights Discovery Ackreditering (IDA) är ”flaggskeppet” av alla våra utbildningsprogram. När du blir ackrediterad att arbeta med Discovery i din egen organisation kommer du själv att få uppleva vad vi kallar #InsightsMagic - vi inspirerar och engagerar människor med den entusiasm och passion vi har för lärande och utveckling och vi kommer att visa dig hur du kommer att kunna detsamma!

Ackreditering i Insights Discovery ger dig också chansen att vara en del av vår globala community av Discoverykonsulter (Practitioners), ett nätverk av inspirerande människor från hela världen som samarbetar med att använda Discovery för att skapa utvecklande program i sin organisation eller hos sina kunder.

 

 

Ackrediteringens Agenda

Förarbete innan dag 1: Angivet arbete med Insights Discovery personprofil, genomgång av teorier m.m. via videos, rapportera in namn på 3 personer du ska öva återkoppling på samt eget exempel Perceptionsstegen.

 

Dag 1 Insights Discovery Teori

Vi gör en grundlig genomgång i teorierna i Insights Discovery och kopplingen till Carl G Jungs teorier om persontyper. Vi analyserar frågeformuläret, graferna och Insights färghjul.

Dag 2 Förbereda att tillämpa Insights Discovery

Vi går grundligt och i detalj igenom en ”best practice agenda” hur du skapar ”Insights magi” i en introducerande Insights Discovery workshop.

Dag 3 Tillämpa Insights Discovery

Aktivt tränas du denna dag i din roll att facilitera och coacha med Insights Discovery.

Hemtentamen

Dag 4 Hålla Insights Discovery levande

Efter godkänt teoriprov (hemtentamen) delas ackrediteringsbevis ut. Vi går igenom hur du praktiskt kan använda Insights Discovery för att ta itu med utmaningar i din verksamhet och hur du kan hålla ”magin” levande för de individer och verksamheter som du arbetar med.

 

 

Vi genomför ackreditering internt i er organisation, men har också Öppna Ackrediteringar.

Avseende nästa Öppna Ackreditering: se Kalendern på startsidan på denna webbplats.

Maila CHidland@insights.com eller ring 073-2313702 för mer information.


 

 

Insights’ program är:

  1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
  2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
  3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
  4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
  5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media: