Teameffektivitet

 

Utveckla Högpresterande Team

 

I varje team inträffar händelser som har en dramatisk påverkan på teamets motivation och prestation - vi kallar dessa händelser ”avgörande ögonblick” (engelska: Defining Moments).

Insights Teameffektivitet är ett koncept som tillåter er att utforska ert teams avgörande ögonblick - både positiva och negativa. Se också vårt filmklipp på YouTube om Teameffektivitet här.

 

Insights Teameffektivitet är idealisk om du vill:

 • mäta ditt teams styrkor och utmaningar
 • skapa en öppen och ärlig dialog inom teamet
 • komma förbi ett hinder som håller tillbaka teamet
 • skapa åtgärdsplaner för löpande förbättringar

 

Insights Teameffektivitet ger dig möjlighet att identifiera de fokusområden som är mest kritiska för teamets utveckling. Vi kan hjälpa teamet att diagnostisera fokusområden, förebygga fel och dramatiskt öka möjligheterna att bli högpresterande.

 

Vart det kan leda

Insights Teameffektivitet kan hjälpa ett team att få ett genombrott genom att ta sig förbi de svårigheter man brottas med - oavsett om det är ett byte av ledare, hög arbetsbörda eller helt enkelt bara brist på nya idéer.

Ditt team kommer att kunna konfrontera problem på ett positivt, praktiskt och engagerande sätt och utvecklas till ett högpresterande team.

 

Använda Insights Teameffektivitet som en del av ett större program

Insights Teameffektivitet kombinerar våra världsledande verktyg, Discovery och  Navigator, som utforskar teamets preferenser och kompetenser. Insights Teameffektivitet kan skräddarsys för att passa in i era unika behov i er verksamhetsutveckling.

 

Exempel på lösningar:

 • Få ett team att bli mer högpresterande: med Insights Discovery personprofil arbetar vi med er för att introducera Insights modell för Team Effectiveness

 • Förbättra engagemanget i teametInsights handböcker är ett komplement till varje work shop i Teameffektivitet. Med ett roligt och personligt innehåll och format är de oerhört populära hos våra kunder.

 • Mät teamets prestationer över tid: Ni kan använda modellen för Teameffektivitet för att identifiera fokusområden. Därefter kan vi löpande mäta teamets förmåga att hantera dessa utmaningar med profilen Insights Navigator Teameffektivitetsprofil.

Insights’ program är:

 1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
 2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
 3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
 4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
 5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media:

       

BilagaStorlek
Team Effectiveness factsheet v1 2011.pdf542.63 kB