Ledarskapseffektivitet

 

Insights Transformerande Ledarskap

 

Utveckla ledarskapet på ett praktiskt och hållbart sätt. Skapa ledarskapsteam som inspirerar sin omgivning - även under svåra utmaningar.

Insights Transformerande Ledarskap (ITL) har sin teoretiska grund i Transformational Leadership - den teori som dominerar dagens ledarskapsforskning.

 

Insights Transformerande Ledarskap är idealisk om du vill:

 • skapa ett ledarskapsprogram med kraft att förändra din organisation
 • hjälpa ledarna att ha ett förhållningssätt som motiverar och inspirerar inom en mångsidig organisation
 • förstå ledarskapets styrkor och fallgropar och planera för högre prestationsnivåer
 • få ett pedagogiskt verktyg och modell som är utarbetad för långsiktig utveckling

Hur det fungerar

Insights Transformerande Ledarskap mäter alla kompetenser som ett modernt ledarskap bygger på. Vårt team av experter guidar era ledare genom åtta dimensioner av ledarskapet, så att de kan förbättra sin effektivitet i vart och ett av dessa områden. Vi hjälper er att skapa strategier för kontinuerlig utveckling på individ-, grupp-och organisationsnivå.

Med hjälp av våra världsledande diagnostikverktyg, Discovery och Navigator, kommer vi att arbeta med er för att utforska era ledares önskemål och förmåga på ett praktiskt och lättillgängligt sätt. Insights Transformerande Ledarskap kan också anpassas för att komplettera era befintliga program i ledarskapsutveckling.

Vart det kan leda

 • Ett starkt och balanserat ledarskap som ger resultat oavsett affärsklimat.
 • Era ledare kommer att kunna tillämpa sina kunskaper för att lära sig verkliga utmingar i arbetet.
 • Ledarna kommer att få praktiska resurser för att hjälpa dem att förbättra relationerna med sin omgivning.

Använda Insights Ledarskapseffektivitet som del av ett större program

Använt tillsammans kan vår världsledande diagnostik,  Discovery  och Navigator, skräddarsy Insights Transformerande Ledarskap för att tillgodose er verksamhets specifika behov.


Exempel på lösningar:

 • Planera för kontinuerlig ledarskapsutveckling: Insights Navigator Transformerande Ledarskap är ett bra sätt att mäta ledarskapets styrkor och utmaningar över tid och skapa en praktisk, fokuserad utvecklingsplan.
 • Påverka omgivningen: Insights Handböcker är ett personligt, praktiskt och kul sätt att hjälpa ledare att förstå vilken stil de föredrar och hur de kan vidta åtgärder för att skapa mer effektiva relationer..
 • Coacha sig själva och medarbetare: Insights Discovery kan användas för att avslöja de blinda fläckar som kan utgöra ledarskapets fallgropar.


 

Insights’ program är:

 1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
 2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
 3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
 4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
 5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media:

       

 

 

BilagaStorlek
Transformational Leadership factsheet v1 2011.pdf513.52 kB