Vår lösning: Individuell Effektivitet

 

Individuell Effektivitet - vägen till självkännedom    

 

 

"Två människor ser samma bild, men de kan aldrig se det på ett sådant sätt att de bilder som de får är helt identiska", Carl G Jung

 

Hur uppfattar du dig själv och din omvärld? Och hur uppfattar andra dig?

Förståelse för sin egen och andras perception är fundamentet i Insights utveckling av individer, team, ledare och säljare.

 

 


I samarbete med er skräddarsyr vi utbildningslösningar. Det nära samarbetet garanterar lösningar till just era behov och mål. Introduktionen till Insights är alltid workshop i Individuell Effektivitet - därefter bygger vi på med moduler anpassade för era behov avseende utveckling av team, ledare och säljare.

Vårt arbete baseras på Carl Jungs teori om att all förändring och utveckling börjar inifrån. Det är denna princip som understöder vår metod för Individuell Effektivitet och personlig utveckling.

 

Introduktion till Insights består av följande 4 steg:

I nedanstående 4 steg i en introducerande workshop har du din egen Insights Discovery personprofil som på över 20-35 sidor beskriver ditt beteende, dina starka och svaga sidor, ditt bidrag till teamsamarbete, hur man ska kommunicera effektivt med dig, eventuella "blinda fläckar" du har i ditt beteende m.m.

Steg 1: Förstå sig själv. Vem är jag? Lär känna dig själv. Nyckeln i detta steg är Perception. Hur uppfattar du dig själv - och hur uppfattar andra dig? Vi går igem grunderna i Perception och knyter detta samman med Carl Jungs preferenser för beteenade och hur dessa relaterar till det pedagogiska systemet med Insights Discoverys färgenergier.

Steg 2: Förstå andra. Känn igen andras stilar: Varför de beter sig andra som de gör? Hur känner man igen andra persontyper och vad utmärker dem?

Steg 3: Anpassa sig och kommunicera.  Lär dig hur du praktiskt kan anpassa din unika kommunikationsstil till andra persontyper - i synnerhet de som är din egen motsats.

Steg 4: Vidta åtgärder. Baserat på de insikter du fått - vad är din nyckelåtgärd?  Utifrån de insikter du får om din egen stil och andras stil - vilken är din nyckelåtgärd för att kommunicera effektivare? Vi hjälper dig att sätta upp ett insiktsfullt mål för din individuella kommunikation och Insights G-wave-metodik hur du ska nå målet.

 

Introducerande Insights workshop är en fartfylld dag där tonvikten ligger på roliga och inspirerande övningar .

Tag kontakt med oss för mer information hur vi kan tillgodose just era behov!

 

Insights’ program är:

  1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg - så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
  2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
  3. Djupt insiktsfulla: de tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.
  4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.
  5. Roliga! Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Följ oss på sociala media: