Teameffektivitet

Kommunikation i Färger

Nyhetsbrev november 2013

Case: Danska Fotbollsförbundet

Teameffektivitet

Insights har haft ett långsiktigt samarbete med Danska Fotbollsförbundet avseende personlig utveckling av alla administratörer, tränare och domare. Dessutom Insights Teameffektivitetsmodell för alla landslag och alla eneheter inom förbundet.

Samtliga anställda inom det nationella förbundet ända ned till lokal nivå har fått sin egen Insights Discovery personprofil och deltagit i program för personlig utveckling och förbättrad teamkommunikation.

Utveckla högpresterande Team

Insights Teameffektivitet nu på svenska.

Teameffektivitet sätter fokus på de hinder ett team måste övervinna för att bli mer effektivare. Discoverys färgenergier används i teameffektivitetshjulets 4 stöttepelare: Process, Fokus, Dynamik och Klimat.

Hela erbjudandet är nu översatt till svenska med undervisningsmateriel, onlineformulär och profilen.

Prenumerera på innehåll